K R O N I K AHovorme o jedle


Žiaci našej školy sa v mesiaci október opäť zapojili do aktivity IV. ročníka týždňa Hovorme o jedle. V rámci súťažno - vzdelávacej aktivity sme si vybrali vyhlásenú dennú tému: „Ovocie, zelenina a orechy z našich sadov“.

Koordinátorky Zdravej školy, pani učiteľky Králiková a Paulická vymysleli a zrealizovali rôzne aktivity na danú tému. Deti pripravovali nátierky, vyrábali ovocné srdiečka a hračky zo záhradky, navštívili výstavu ovocia a zeleniny, ochutnávali ovocie a zeleninu, vypracovali pracovné listy, čítali rozprávky, tancovali, spievali, na informatike kreslili v skicári misu s ovocím a zeleninou. Žiaci z druhého stupňa doplnili aktivity o prezentáciu a napísali pekné práce o výhodách našich domácich potravín, ktoré sú spolu s metodickým listom a prezentáciou súčasťou súťažného príspevku. Zapojili sme sa aj do výtvarných súťaží „Chutné maľovanie“ a „Ročné obdobie v záhradke, ktoré sa mi páči.“

V školskom rozhlase odznela krátka relácia na tému: Október - mesiac zdravej výživy. Pri tejto príležitosti naše pani kuchárky navarili deťom obed podľa zásad zdravej výživy a pani bufetárka ponúkla čerstvé ovocie, obložené rožteky so zeleninou a jogurty.

Z.K.

„Ovocný si spravím deň, vitamínov veľa zjem.
Vezmem ich aj do školy, mamka mi to dovolí.
Ovocie zjem s chuťou veľkou s našou pani učiteľkou.“

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS