K R O N I K AHodina Zeme


Highslide JS
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Aj naši žiaci a učitelia sa zapojili do Hodiny Zeme. Program sme začali kvízom v ktorom si štvrtáci otestovali či sa v každodennom živote správajú ekologicky. Nie všetky odpovede boli v súlade s ekologickým myslením, ale všetci si mohli uvedomiť kde má kto svoje rezervy. Na podporu myšlienky ochrany našej planéty sme tiež zapálili svoju sviečku v symbole Hodiny Zeme a celonárodný projekt sme podporili výtvarnými prácami. Každý z nás sa snažil využiť Hodinu Zeme v rámci svojich možností. Vypnúť svetlo,nepozerať TV, nehrať sa na počítači, šetriť vodou, niektorí presvedčili aj rodičov..

Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky ohľaduplného správania k našej planéte. Hodina Zeme nám pripomína, že každý z nás sa môže v každodennom živote správať ekologicky. Pri bežných rozhodnutiach a je len na nás ako sa rozhodneme.

My sme sa rozhodli....

L.B.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS