K R O N I K ABeseda s Petrom Glockom


21.novembra strávili deti z 3.B opäť príjemné chvíle v Krajskej knižnici Ľ.Štúra. Tentokrát sa stretli so spisovateľom Petrom Glockom. Vedeli ste, že okrem kníh pre deti, písal aj scenáre k rozprávkam, napr. Plavčík a Vratko alebo Popolvár najväčší na svete? Predstavil jednu zo svojich posledných kníh Kráľ psov, ktorá je poctou jeho rodisku – Muráňu. Aj napriek svojmu nachladnutiu s deťmi veselo diskutoval a žartoval. Samozrejme odpovedal aj na zvedavé otázky. Keď sa ho náš Miško spýtal, či bol v škole anjel alebo čert, vtipne odpovedal, že bol anjel s čertovskými rožkami. Aj tento spisovateľ v nás zanechal svoje posolstvo: Nebojte sa knihy, lebo s knihou nikdy nie ste sami!

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS