K R O N I K AEurópsky deň jazykov


Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

Rok 2016 – pondelok 26. septembra – na hodinách cudzích jazykov ANJ, NEJ, RUJ, FJ žiaci pracovali so slovníkmi, vyhľadávali výrazy, ktoré vyjadrovali ľudské pocity. Tieto pojmy priraďovali k obrázkom – smajlíkom. Vznikli 4 – jazyčné pracovné listy. Okrem toho si mohli žiaci nakresliť smajlíka, ktorý im v tom momente pocitovo vyhovoval, do obrázka vpísali správny výraz.

Výsledok? Zábavné hodiny cudzích jazykov, práca so slovníkmi cudzích jazykov, nová slovná zásoba – pocity a kreslenie. Všetky práce žiakov sú zverejnené na jazykových nástenkách v priestoroch školy.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS