K R O N I K AVyhodnotenie anglickej súťaže ENGLISHSTAR


ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Štvrtý ročník medzinárodnej anglickej súťaže English star bol organizovaný dňa 19. 5. 2017. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl. Účastníci mali vypracovať testy v rámci jednotlivých kategórií podľa jednotlivých ročníkov. Do súťaže sa na našej škole zapojilo 80 žiakov, z toho 55 žiakov bolo z prvého stupňa.

Všetci žiaci dosiahli výborné výsledky, čo nás veľmi potešilo. Niekoľko žiakov doiahlo aj 100% úspešnosť: Maťo Pham- 1.roč., Lea Zošiaková -2. roč., Nina Padyšáková- 3.roč., Kristína Klimová – 4.roč., Simon Lipaj – 4.r., Lea Hoang, Sára Podhradská a Oliver Végh – 6.roč., Jakub Valach – 8. Roč., Terézia Ferenčuková- 9.roč.

Odovzdávanie diplomov a cien sa uskutočnilo vo štvrtok 29. 6. 2017.

29.6.2017, Mgr. Jana Panicová

Výsledky súťaže ENGLISHSTAR

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS