K R O N I K ADopravné ihrisko


Prvostupniari sa v závere školského roka vyšantili na našom hokejbalovom ihrisku na svojich bicykloch a kolobežkách pod dohľadom odborníka – príslušníka Mestskej polície p.Michalíka. Trpezlivo vysvetľoval, usmerňoval, ale aj láskavo karhal, ak niekto porušil pravidlá. Patrí mu veľké poďakovanie za jeho skvelú prácu a veľký obdiv, že skvele zvládol toľko hodín v tropických teplotách.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS