K R O N I K AStretnutie učiteľov - dôchodcov


22. marca sa stretli bývalí učitelia našej školy na príjemnom posedení. My žiaci, pani učiteľky a pani vychovávateľky sme im pripravili program plný veselých scénok, básničiek, hudby a tanca. Zazneli krásne ľudové piesne v podaní našich najlepších speváčok, ale aj moderné piesne so sprievodom gitár a veselým tancom. Najmenší zahrali rozprávku O repke a ukázali, že vedia dobre po anglicky. Spolu vystúpilo 35 šikovných žiakov 1. a 2. stupňa. Vyslúžili si potlesk a úsmevy i slzičku dojatia. Na záver odovzdali pani učiteľkám a pánovi učiteľovi pekný kvietok.

Milí naši učitelia!
Prajeme Vám veľa zdravia a spokojnosti na zaslúženom odpočinku.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS