K R O N I K AVianočná diskotéka


Každý rok sa v predvianočnom čase prváci a druháci stretávajú v školskej jedálni na diskotéke. Aj tento rok sme si výborne zatancovali s pani učiteľkami a pochutili na šiške od tiet kuchárok. Počas programu sme si trochu oddýchli pri koledách, básničkách a pesničkách, ktoré si deti pripravili. Už teraz sa tešíme na budúce Vianoce!


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS