K R O N I K ADetva - exkurzia


Žiaci 4. ročníka zakončili tematický celok „Zvyky a tradície“, vlastivednou exkurziou v Detve. Na námestí si pozreli vyrezávanú drevenú bránu, kostol, dozvedeli sa zaujímavosti o vzniku mesta, o prvých obyvateľoch na lazoch, alebo o úplne prvej bryndziarni na Slovensku. Zastavili sa pred pamätnou tabuľou detvianskeho rodáka Júliusa Juraja Thurza, ktorý bol prvým slovenským námorným kapitánom. Na záver navštívili tradičnú detviansku izbu, kde mali možnosť okrem zariadenia vidieť vyšívanie krivou ihlou a nakúpiť si suveníry. Potom ich už čakala návšteva Podpolianskeho múzea a v ňom výstava o vyššie spomínanom prvom námornom kapitánovi, o salašníctve a výrobe bryndze a výstava krásnych výšiviek krivou ihlou. Na ceste domov sa ešte zastavili na detvianskom cintoríne, kde si pozreli staré drevené vyrezávané kríže.

Z.K.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS