K R O N I K ADeň Zeme


22. apríla naša planéta už niekoľko desaťročí oslavuje celosvetový Deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty.

„Spolu vyzbierame viac“ bol názov programu ktorý organizuje mesto Zvolen. Ani tento rok naša škola nezostala mimo diania mesta a spoločnosti. V spolupráci s mestom a s poslancami p.Babicovou, p.Košíkom sme sa spolu so žiakmi zapojili do environmentálnej aktivity venovanej Dňu Zeme.

Mesiac apríl je každoročne mesiacom na našej škole kde sa ešte viac venujú žiaci,učitelia i zamestnanci školy environmentálnym aktivitám. Najmladší žiaci sa venujú úprave a skrášľovaniu areálu školy. Starší žiaci už chápu ,že naša planéta potrebuje ľudí,ktorí dokážu žiť v súĺade so svojím miestom,krajinou,prírodou. A práve preto sa 13.apríla štvrtáci a deviataci so svojimi učiteľmi rozhodli vyčistiť niektoré časti na sídlisku Sekier. Takmer stovka žiakov vyzbierala na sídlisku 22 vriec odpadu!!! Čo dodať? Na sídlisku kde žijeme,kde všade sa nachádzajú kontajnery. A toľko odpadu...V kríkoch,popri chodníkoch pri hlavnej ceste pri lavičkách.... Čím to je, že takto necitlivo sa staviame k svojmu životnému prostrediu? Alebo náš záujem o prírodu, o životné prostredie a planétu sa záčína len za dverami vlastného bytu, či pri televíznej obrazovke??

Naši štvrtáci a deviataci ukázali všetkým, že nechcú byť len pasívni a izolovaní ľudia, že nestratili chuť byť dobrovoľne aktívni. Moje poďakovanie patrí všetkým,ktorí dobrovoľne pomohli,podporili,a hlavne ukázali že,

„Ak nemáš schopnosť poznať a vidieť krásy prírody,aspoň nezacláňaj druhým...........“

L.B.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS