K R O N I K ADeň plný športu


22.júna bola naša škola doslova plná športu. V telocvični nám krásy volejbalu predviedli dlháni(najvyšší mal až 210 cm!) z volejbalového oddielu MVK Zvolen. Kto mal záujem, mohol si vyskúšať „volejbalovú“ loptu a jej rôzne nahrávky, prihrávky a podanie. Na ihrisku si zas svoje športové stanovištia rozložila Detská atletická akadémia. Z každej triedy si 6-členné družstvá vyskúšali skok do diaľky, hod na presnosť a hod do diaľky, rebrík(rýchly beh pomedzi stupienky „rebríka“ , vejár(behanie po loptičky do rôznych strán) a formulu(prekážkový beh s kotúľom, slalomom a preskokmi). V troch kategóriách súťažilo 29 tímov, spolu 170 detí. V prvej kategórii sa najviac darilo zmiešanému družstvu z 2.A a 2.C pod vedením Janka Vajdu. Pomyselné 2.miesto získal tým z 2.D pod vedením Patrika Schmidtmayera. No a 3.miesto patrí tímu 2.B+2.C pod vedením Timoteja Hercega. V 2.kategórii sa darilo tímu 3.C s kapitánom Slávkom Vidholdom, 2.miesto získal tím 4.B pod vedením Kristínky Klimovej a 3.miesto obsadila 4.A s kapitánom Samkom Frankom. V 3.kategórii 1.miesto obsadila 7.B s kapitánkou Elou Ptačovskou, 2.miesto 7.A pod vedením Alex Vranovej. 3.miesto sa ušlo zmiešanému družstvu 8.A a 6.A s kapitánkou Erikou Poliakovou. Dokázali sme, že nám športovanie ide a baví nás. Celý deň bol skvelý! Kto má chuť, nech sa páči – prihláste sa na volejbal alebo atletiku!

IL

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS