K R O N I K ADeň ruského jazyka


Žiakov 8.ABC tried učiacich sa ruský jazyk pozvala Mgr. Ľ. Hradská 6. júna 2017 na netradičnú hodinu do ŠVK v B. Bystrici. Mgr. V. Uhríková z Centra slovanských štúdií ich oboznámila s oddeleniami ŠVK a so službami, ktoré ŠVK poskytuje. Prezreli si literatúru, časopisy, slovníky, pracovali s internetom, Čo vedia o Rusku, ruských menách, tradičnej ruskej kuchyni, ktoré nové slová si osvojili si overili v pre nich pripravených pracovných listoch. Za správne odpovede boli dvaja odmenení tričkom s logom. Ochutnali aj tradičné ruské pirôžky. Pripravené aktivity všetkých zaujali, poskytli im nové poznatky, doplnili si svoju slovnú zásobu. A ešte jedna aktivita žiakov čakala. V hudobnom átriu im boli predstavené etno hudobné nástroje, na ktorých mali možnosť si aj zahrať. Všetci sme odchádzali s dobrým pocitom príjemne a užitočne stráveného dňa.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS