K R O N I K ADELESUN


Žiaci 6.C triedy – Darinka Paprčková, Lucka Čulíková, Veronika Stehlíková, Sárka Podhradská, Matúško Adamec a Matúško Bohumil Heis

boli 19. 6. 2017 v aule Technickej univerzity vo Zvolene slávnostne promovaní za absolventov Detskej lesníckej univerzity.

Počas školského roka sme navštevovali prednášky, na ktorých nás vzdelávali zážitkovou formou odborníci z prvej ruky v oblastiach EKOLÓGIE, PESTOVANIA a HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV. Pričuchli sme si tak k práci lesných architektov, vyskúšali sme spíliť strom moderným harvesterom, v marci sme pozorovali úžasné daniele v obore Kalinka vo Vígľašskej Hute a v máji sme poznávali dreviny Arboréta Borová hora. V deň promócie sme sa ujali funkcie mestských poslancov a našou úlohou bolo navrhnúť a obhájiť mestský les, jeho charakter a zloženie drevín.

Počas týchto 10- ich mesiacov sme sa presvedčili o platnosti krásnej myšlienky, že:

„Les je jediná knižnica na svete, v ktorej sa k vedomostiam dostaneš, keď sa ticho s otvorenými očami prechádzaš v nej.“


a na náš sľub rektorovi univerzity nikdy nezabudneme.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS