K R O N I K AExkurzia ČOV


Žiaci 7.A triedy boli v rámci Svetového dňa vody navštíviť čistiareň odpadových vôd vo Zvolene. Mali tak možnosť vidieť jednotlivé stupne úpravy odpadovej vody. Videli tak odpadovú vodu, ktorá prichádza zo Zvolena a okolia a na konci ČOV už videli krásne vyčistenú vodu. Sami boli prekvapení rozdielom medzi vodou na začiatku na procesu a na jej konci. Takto si uvedomili potrebu ČOV a dozvedeli sa, ktoré predmety do odpadových vôd nepatria, lebo sťažujú proces čistenia vody.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS