K R O N I K AČo som si zapamätal


Peer aktivistky J. Zliechovská a Z. Korpášová (8.C) pripravili pre žiakov v 1.-3. ročníkoch hravé, súťažné aktivity. Žiaci hravou formou vyjadrili svoje názory a prezentovali svoje vedomosti z oblasti zdravej výživy a prevencie fajčenia a užívania alkoholu. Aktivity sú pre mladších spolužiakov vítaným spestrením vyučovania.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS