K R O N I K AČo nového vo fyzike?


Jedného dňa mi pani učiteľka Janette Jirkův Lacková povedala o súťaži, ktorá bola zameraná na podporu astronómie s názvom „asTROMFmánia“, ktorú organizovala firma TROMF a Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo a iné hvezdárne Slovenska. Pustil som sa do vypracovávania zložitých úloh. Študoval som internet a encyklopédie. Svojou prácou som zaujal aj svojho o tri roky mladšieho brata Jakuba a tak ma poprosil, aby som ho do súťaže zapojil aj jeho. Pracovali sme ako draci, pretože úlohy boli dosť náročné. Naša práca priniesla svoje ovocie. Obidvaja sme sa stali úspešnými riešiteľmi a dostali sme diplom podpísaný prvým slovenským kozmonautom plk. Ing. Ivanom Belom a zaujímavé ceny. Už teraz sa teším na ďalšiu súťaž.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS