K R O N I K ABezpečne na ulici a doma


Žiaci 6.A, 6.B a 6.C tried dňa 8.februára 2017 privítali medzi sebou inšp. J. Michalíka z MsP vo Zvolene na besedách. Pán inšpektor im vysvetlil ako sa majú správať tak, aby sa cítili bezpečne doma, ale aj na ulici, dal im informácie o možnosti sebaochrany. Besedy sa uskutočnili v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS