K R O N I K ABeseda s Jánom Uličianskym


Krajská knižnica opäť privítala známeho spisovateľa. Tentoraz to bol nielen spisovateľ, ale aj ilustrátor, režisér v bábkovom divadle, šéfdramaturg redakcie pre deti v Slovenskom rozhlase, vysokoškolský profesor, organizátor knižnej tvorby pre deti, kreatívny producent RTVS a tvorca relácie pre deti Trpaslíci. To všetko robil alebo stále robí tento milý pán. Zaujímavo a vtipne rozprával o svojej práci a knihách. Deti preskúšal aj z vedomostí, ktoré majú o Trpaslíkoch, za čo rozdával aj malé darčeky. Bol zasypaný množstvom zvedavých otázok, na ktoré pohotovo odpovedal. Deti z 3.B zažili opäť skvelé a poučné popoludnie.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS