K R O N I K ABeseda s Ľubomírom Feldekom


Od septembra 2016 do marca 2017 naša Krajská knižnica Ľ.Štúra organizuje stretnutia so slovenskými spisovateľmi a ilustrátormi. Je pre nás veľkou poctou, že k nám 27.9. zavítal známy spisovateľ Ľubomír Feldek. Spoločne s deťmi rýmovali a zaspievali si aj pesničku. Pán spisovateľ, ale aj jeho manželka pani Oľga, nám čítali z knihy ich dcéry, spomínali na vtipné zážitky zo svojich školských lavíc a z detstva ich detí. Keďže 9.10. oslávi pán Feldek krásne životné jubileum – 80 rokov, deti z 3.B, ktoré sa besedy zúčastnili, pre neho pripravili „knihu“ s jeho portrétmi a blahoželaniami. Veľmi sa jej potešil.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS