K R O N I K AŠpotový deň


Čo sa to dialo v našej škole 16.septembra? Chodby boli pusté a tiché a po vonku sa deti hmýrili ako mravčeky v mravenisku. To sa len naša škola zapojila do akcie Svetového týždňa športu a v piatok sme všetci športovali. Starší žiaci pripravili pre mladších stanovištia s rôznymi disciplínami. Najmladší sa najskôr vybrali na malú prechádzku do okolia a tretiaci so štvrtákmi prešli postupne všetkých 6 disciplín. Zvládli ich bravúrne! Ale ani naši najmenší – prváčikovia a druháčikovia sa nedali zahanbiť. Najviac sa páčilo deťom preťahovanie lanom. Tento deň bol super! Vyšlo nám skvelé počasie, rozhýbali sme svoje telá a ešte sme sa pri tom aj zabavili.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS