K R O N I K AVýstava Zelený objektív


Dňa 6.5.2016 trieda VI.C navštívila Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Tam nás prilákala v rámci predmetu výtvarná výchova výstava fotografií Zelený objektív, ktorých autormi boli žiaci základných a stredných škôl. Krásne fotografie prírody, lesa a lesných živočíchov sa nám veľmi páčili.

Po výstave fotografií sme si pozreli expozíciu Rodina Ostrolúckych a Ľudovít Štúr. Mali sme možnosť vypočuť si zaujímavý výklad najmä o Adele Ostrolúckej a prezreli sme si aj osobné predmety tejto rodiny. Videli sme dokonca aj vlastnoručný podpis Ľudovíta Štúra. Štúdium slovenského jazyka sa nám po tomto bude zdať omnoho zaujímavejší.

Pred odchodom z múzea sme si ešte prezreli expozíciu s názvom Drevo vždy živé. Popri prezeraní výstavy sme si vypočuli zaujímavé rozprávanie a o tradičných drevárskych remeslách a najrozšírenejších technikách opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo.

No a na koniec sme sa ocitli v lese - medzi preparátmi lesných živočíchov na expozícii Hlas lesa. Zároveň sme mali možnosť vypočuť si zvuky, ktoré vydávajú lesné živočíchy vydávajú. Cestou z múzea sme si ešte dali zmrzlinu a hurá domov. Ďakujeme pracovníkom múzea za zaujímavý zážitok a určite si prezrieme výstavu o vlkovi v budúcom školskom roku.

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS