K R O N I K ASúťaž mladých zdravotníkov


Dňa 17. mája sa žiaci našej školy opäť zúčastnili územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov SČK. Súťaž sa konala v areáli Základnej školy na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene. Našu školu reprezentovalo družstvo mladých zdravotníkov I. stupňa, ktoré tvorili žiačky: Barborka Šimková, Zoe Tothová, Veronika Stehlíková, Natálka Kružliaková a Viktorka Gazdíková. Žiačky súťažili v piatich disciplínach: vedomosti o Červenom kríži, zdravotnícke vedomosti, poznávanie liečivých rastlín, praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci a resuscitácia. Pod vedením p. uč. Mgr. Veroniky Rafaelisovej sa dievčatá umiestnili spomedzi 10 družstiev na 5. mieste. Blahoželáme!


Žiaci našej školy sa zapojili do centovej zbierky pre SČK, kde bolo vyzbieraných 36,03€. Všetkým, ktorí prispeli ĎAKUJEME.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS