K R O N I K AV Rytierskej sieni Zvolenského zámku


24. júna 2016 boli žiaci našej školy – víťazi výtvarnej a literárnej súťaže Európa v škole - ocenení na Zvolenskom zámku. Vypočuli si gratulácie od pána poslanca Mikuša a zástupcov CVČ Domino. Medzi ocenenými boli aj víťazi okresného kola Matematickej olympiády, kde sme mali aj nášho žiaka.

Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch sa nám podarí byť takými úspešnými a urobiť dobré meno našej škole.

Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS