K R O N I K AVýtvarná súťaž 2015 „Ochranárik očami detí“


V súvislosti s potrebou propagovať jednotné európske číslo tiesňového volania 112, vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízového riadenia 3. ročník výtvarnej súťaže pod názvom „Ochranárik očami detí“. Deti mali navrhnúť „Ochranárika“, ktorý sa stane maskotom civilnej ochrany a tiesňového čísla 112 v okrese, a ak postúpi môže sa stať aj národným maskotom. Novinkou bol spôsob hodnotenia prác podľa kréda „deti deťom“, a tak podľa propozícií súťaže boli práve deti aj porotcami a hodnotili výtvarné práce svojich rovesníkov.


Porota zložená z detí vybrala 10 najkrajších prác v jednotlivých kategóriách.


Máme veľkú radosť, pretože v okresnom kole výtvarnej súťaže “Ochranárik očami detí” sa naši talentovaní žiaci výtvarného odboru SZUŠ Quo Vadis umiestnili nielen na prvom, ale aj na druhom i treťom mieste:

1. miesto - Silvia Valocková,

2. miesto - Michaela Hornická,

3. miesto - Lucia Kurčíková.


A to nie je všetko - v národnom kole SR sa naša žiačka Silvia Valocková v kategórií ZUŠ umiestnila na treťom mieste!!!


OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ - po kliknutí na tento text sa zobrazí dokument pdf, kde si môžete pozrieť výtvarné práce žiakov.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS