K R O N I K AVianočný program


Naše bývalé spolužiačky Veronika Kánová a Nika Janečková, teraz už gymnazistky, spríjemnili predvianočný čas našim žiakom – rozhodli sa vymyslieť a zorganizovať vianočný program. Zapojili do neho veľkých i malých. Zaujímavosťou bolo, že hlavnou myšlienkou programu bolo predvianočné snívanie členov jednej rodiny – ocino/Braňo Benko z 9.B/ sníval o nemeckej futbalovej lige, mamina/Nika/ zas o Paríži, dcérenka/Barborka Vajdová zo 4.C/ o ruských dévuškách a podarený synáčik/Filipko Schmidt zo 4.C/ sa zas vžil do roly Kevina z filmu Sám doma. No a počas ich snívania vystúpili deti s programom v príslušnom jazyku. Na záver sa ale k slovu dostala stará mama/Veronika/, ktorá zhodnotila, že najkrajšie sú aj tak tie naše - slovenské Vianoce. Dobroty na štedrovečernom stole, husličky, harmonika, vianočná tržnica, či tanček vločiek... No a na záver neskutočne úžasná pieseň a zároveň aj naše zbožné želanie „Každý deň budú vraj Vianoce“, ktorá vyburcovala celú jedáleň. Presvedčte sa sami – pozrite si naše fotky!

ik


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS