K R O N I K AVianočné tvorivé dielničky


Deti zo 4.C prijali ponuku Krajskej knižnice Ľ.Štúra a Súkromnej umeleckej školy QUO VADIS a rozhodli sa spríjemniť si predvianočný čas. Pod vedením dvoch pani učiteliek z tejto školy sa im podarilo nádherné dielko – vianočný pozdrav. Papier, lepidlo, špagátik, drôtik – k tomu šikovné prsty našich štvrtákov.... To nemohlo dopadnúť zle!

ik


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS       Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS