K R O N I K A


Exkurzia - Výstava Titanic


Dňa 14.10.2015 sa 45 žiakov a dve vyučujúce zúčastnili exkurzie v Bratislave pod názvom Titanic. Bola to veľkolepá výstava. Pri vchode nás čakali „šífkarty“ s menom konkrétneho cestujúceho, ktorý sa v skutočnosti plavil na Titanicu. Všetci sme dostali do rúk prístroj, pomocou ktorého sme si vypočuli informácie k jednotlivým častiam expozície. Prešli sme sa kajutami s dobovým nábytkom, videli sme skutočné artefakty z potopenej lode a dotkli sme sa ľadovca, ktorý spôsobil celú katastrofu. Na záver sme si mohli pozrieť, koľkí z nás sa „zachránili“. Veru, tí z prvej triedy mali predsa väčšie šťastie.


Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS