K R O N I K AVyhodnotenie školského kola súťaže SUDOKU, ktoré sa konalo v dňoch 8. a 9. júna 2016


I. kategória 4. – 6. ročník
1. miesto: Ján Badinka 4.C
2. miesto: Michal Gondáš 6.A
3. miesto: Radka Juhásová 4.A

II. kategória: 7. - 9. ročník
1. miesto: Monika Ratkovská 8.C
2. miesto: Matúš Rojík 8.B
3. miesto: Michal Michňa 8.A

Úspešní riešitelia:
Lenka Jušková 4.A
Dominika Drugdová 4.A
Alexandra Zapletalová 4.A
Jakub Murín 4.B
Sofia Hrtánková 4.C
Hana Harvanová 4.B
Ivana Tretinová 4.B
Daniela Valachová 5.C
Alexandra Lepková 7.B
Radoslava Lehocká 8.C
Angelika Hegedusová 8.C
Michal Turčan 7.B
Andrej Račko 7.B
Tomáš Hulla 8.C
Matej Lehocký 8.B
Júlia Zliechovská 7.A
Aleš Majerčík 8.A
Viktória Budínová 8.B
Terézia Ferenčuková 8.A
Vanesa Malčeková 8.B


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS