K R O N I K A


Tento ovocný strom sa mi páči


Slovenský zväz záhradkárov vo Zvolene vyhlásil 2. ročník okresnej výtvarnej súťaže „ Tento ovocný strom sa mi páči “. Komisia v každej kategórii vyhodnotila 3 práce bez určenia poradia. V 3. kategórii – ZŠ II. stupeň ocenili prácu našej žiačky Janky Fafuliakovej z 8. A triedy.

Blahoželáme !

obr1

podakovanie    diplom