K R O N I K A


Snehová kráľovná


Štvrtáci našej školy a členovia kultúrno-športovo-turistického krúžku sa vybrali v nedeľu do divadla. Tentoraz si pozreli predstavenie hosťujúceho divadla z Prešova Snehová kráľovná. Po predstavení im určite zostala v hlave jedna dôležitá myšlienka - buďme dobrí a milí na všetkých okolo seba, aby sa náhodou aj do nášho oka nedostala črepinka zlej snehovej kráľovnej a naše srdce sa potom nestalo kusom ľadu.


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6