K R O N I K ASlávik Slovenska 2016


Víťazi školského kola speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska 2016 Michal Vilhanček a Charlotte Šaškievičová nás reprezentovali na okresnom kole dňa 12. 05.2016. Pripravovala ich Mgr. Ľ. Hradská. Aj keď sa vo svojich súťažných kategóriách neumiestnili, svojím pekným spevom iba potvrdili, že ľudová pieseň je stále krásna a príťažlivá aj pre mladých ľudí.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS


Ľudová pieseň patrí medzi vzácne kultúrne dedičstvo Slovákov. Svoje najobľúbenejšie piesne prišli na školské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2016“ zaspievať žiaci 18.04.2016. Porota v zložení Mgr. Ľ. Hradská, Mgr. E. Loydlová, Mgr. V. Rafaelisová počula spievať aj naše najmenšie, najmladšie „sláviky“, ktorým sa ľudové piesne páčia. Víťazi budú našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže. Blahoželáme a držíme im palce!


I. kategória:

  • I. miesto - Michal Vilhanček (3.B)
  • II. miesto - Terézia Morovičová (2.C) a Patrícia Rúžeková (3.A)
  • III. Miesto - Martinko Koleda (1.A) a Janko Vajda (1.A)

II. kategória:
  • I. miesto - Charlotta Šaškievičová (4.C)
  • II. miesto - Nikola Farbiaková (4.B)
  • II. miesto - Beáta Mozoľová (4.C)


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS