K R O N I K AŠaliansky Maťko


Dňa 18. 1. 2016 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov 4., 5., 6. roč. Žiaci sa naučili dlhé texty a zaujali novými povesťami. Do okresného kola postupuje víťaz školského kola. A ako súťaž skončila?

Šaliansky Maťko - vyhodnotenie


školské kolo - 2. kategória


1. miesto – Michaela Hanesová (6.B)
2. miesto – Hanka Pham (5.C)
3. miesto – Michal Gondáš (6.A), Filip Schmidt (4.C)

Víťazom gratulujeme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť.

nj