K R O N I K ASlávnostné odovzdávanie prváckych vysvedčení


29. januára dostali naši prváci svoje prvé vysvedčenie. Slávnostne oblečení a plní očakávania vstúpili do školskej jedálne, aby ukázali rodičom a starým rodičom, že už vedia čítať, počítať, porozprávať o zvieratkách i zaspievať anglickú pieseň. Za svoju usilovnú prácu odovzdali väčšine z nich pani učiteľky i pochvalný list.

Prajeme im, aby sa im darilo i naďalej!

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS    Highslide JS

Highslide JS