K R O N I K AMalí poštári


2. júna sa žiaci 3.C triedy ocitli na opačnej strane poštovej priehradky a mali možnosť nazrieť do rôznych zákutí pošty na Sládkovičovej ulici. Pani vedúca ich zasvätila do tajomstiev pošty a odpovedala na všetky ich zvedavé otázky. Mohli sledovať pri práci šikovné pracovníčky za priehradkou, odhalili, kde sa schovávajú balíky, ktoré čakajú na svojich adresátov, spoznali miesta, kde pani doručovateľky triedia listy a nakoniec sa naučili správne vypísať podací lístok či poštovú poukážku. Darčeky v podobe pera i sladkej odmeny a jazda v nákladnom výťahu už boli len bodkou na záver.

vr


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS