K R O N I K APlavecký výcvikový kurz


Plaveckého výcvikového kurzu v Štúrove od 8.6. – 12.6.2015 sa zúčastnili žiaci 5. a 6.ročníka v počte 34. Keďže nám prialo počasie, aj kurz sa vydaril, s menšími zdravotnými problémami sme to zvládli.
Odkaz pre všetkých: „Bolo naozaj skvele a ďakujeme našim učiteľom TSV za bohatý program Mirkovi, Matejkovi a Katke!!!“

Plavecké preteky:
D
1.miesto v plaveckých pretekoch na 50m – dievčatá (D) - vybraným plaveckým spôsobom mala Miška Krajčiová zo 6.A, teraz je v 7.A.
2.miesto v plaveckých pretekoch na 50m – D – Lucka Valachová zo 6.C, teraz je v 7.C
3.miesto v plaveckých pretekoch na 50m – D – Sofinka Sliacka zo 6.A, terajšej 7.A
CH
1.miesto v plaveckých pretekoch na 50m – chlapci (CH) – Lacko Čierny z 5.B, terajšej 6.B
2.miesto v plaveckých pretekoch na 50m – CH – Paťko Nagy zo 6.B, terajšej 7.B
3.miesto v plaveckých pretekoch na 50m – CH – Tomáško Janeček zo 6.B, terajšej 7.B


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS