K R O N I K APlavecký výcvik 3. ročník


Kúpele Kováčová ležia v podhorskej obci Kováčová, ktorá sa rozprestiera v malebnom úbočí pod výbežkami Kremnického pohoria v nadmorskej výške 290 m.

V dňoch 11-22. apríla 2016 učitelia 3.ročníkov pre svojich žiakov zorganizovali plavecký kurz v Kováčovej ktorého sa zúčastnilo 59 žiakov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov, s ktorými sme začali spoluprácu a ich práca a zodpovedný prístup ku žiakom sa nám veľmi páčil. Tretiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý si niesol domov diplom plavca.

Organizovaním plaveckých kurzov sa nám darí v plnej miere plniť ciele projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, a Škola podporujúca zdravie podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť žiakov na našej škole.

Okrem plaveckého výcviku tretiaci spoznávali aj obec Kováčová.Priamo na mieste pri prehliadke liečebných domov si žiaci začali uvedomovať aké dôležité je zdravie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS