K R O N I K ANávšteva planetária


Žiaci 3. ročníka dňa 7. 12. 2015 navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Prehliadka začala v hviezdnej sále programom Uffove dobrodružstvá na Marse. Návšteva z ďalekého vesmíru - cestovateľ Uff stroskotá na Marse. Počas čakania na pomoc zo svojej materskej planéty má dostatok času na prehliadku nočnej oblohy a telies našej slnečnej sústavy. Program priblížil tretiakom slnečnú sústavu a krásu hviezdnej oblohy. Druhá časť ich návštevy pokračovala pobytom v UFO sále. Tu lektor žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch vysvetlil detaily programu z planetária s dôrazom na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave. Vzhľadom na nepriaznivé počasie, ktoré v tento deň panovalo, deti nenavštívili pozorovateľňu, ale prednáškovú miestnosť. V nej im lektor slovom i obrazom priblížil situácie, ktoré by za iných okolností sledovali v pozorovateľni. V závere návštevy zostal čas i na nákup predmetov, ktoré budú deťom pripomínať chvíle strávené medzi hviezdami.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS