K R O N I K AV nemeckej študovni


V stredu 21.10.2015 sa nemčinári 8.A, 7.A a 7.C vybrali na exkurziu do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Mali možnosť formou hry naučiť sa mnohému novému zo sveta nemčiny. Rozdelili sme sa do šiestich skupín: na stanovištiach pri jednom stole sme triedili jedlá do skupín Predjedlo - Hlavné jedlo – Dezert, pri druhom riešili krížovku či hrali domino alebo pexeso, pri ďalšom sa učili naspamäť blahoželanie k narodeninám starej mamy,... Mali sme na tieto aktivity vyhradený čas. V miestnosti nevládol nijaký stres či prílišné náhlenie sa a flákanie práce. Nakoniec sme si vypočuli pesničku o vianočných darčekoch a súťažili o to, kto nazbiera najviac papierov so slovami pomenúvajúcimi darčeky, ktoré v nej počujeme.
Cestou späť sme cestovali vlakom spolu so skupinou angličtinárov a vymieňali si dojmy a postrehy. Výlet nám zábavnou formou mnohé dal a určite naň budeme v dobrom spomínať.

Tereza Ferenčuková


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

obr1