K R O N I K AOlympiáda nemeckého jazyka


V školskom kole Olympiády nemeckého jazyka, ktoré sa uskutočnilo 15. a 16. decembra 2015, prejavili naši deviataci odvahu a snahu popasovať sa s náročnými úlohami napriek tomu, že druhý cudzí jazyk sa učia iba 2 hodiny týždenne. Pracovali s posluchom, textom, vypracovávali gramatický test, vytvárali príbeh o obrázku.

1. miesto – Lívia Hricišinová, 9A
2. miesto – Natália Vavrová, 9A
3. miesto – Jozef Koleda , Michaela Ivaničová , Júlia Vojteková 9A

Blahoželáme a veríme, že týchto žiakov každá skúsenosť posunie dopredu.nj