K R O N I K AŽLTÉ NARCISY 2016


Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa na Slovensku konala už po 20. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tento rok 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol zbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Naša škola sa i tento rok zapojila to tejto celoslovenskej akcie. Naša chuť pomáhať, tak dostala šancu.
Podarilo sa nám vyzbierať 112 eur a 78 centov. ĎAKUJEME!

Highslide JS

Highslide JS