K R O N I K AMedzinárodný deň mlieka


Medzinárodný deň mlieka je sviatok pohyblivý: tento rok pripadol na 17.5.2016. Oslavuje sa od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.


Deti na 1. stupni si pripomenuli tento deň viacerými aktivitami. Po ceste mlieka sme sa prešli za pomoci informačného CD. Kravička Elička naučila deti ako sa mlieko spracováva a uskladňuje. Aké mliečne produkty nájdeme na pultoch našich predajní a poučila ich o tom, aké dôležité je mlieko pre náš vývoj. Po každej časti čakal deti kvíz. Za správne odpovede si na záver zaspievali a zatancovali s kravičkou Eličkou. Tretiaci si doniesli v tento deň rôzne mliečne výrobky a cez prestávku si na nich pochutili. Na výtvarnej výchove kreslili mlieko technikou očného klamu. Tety kuchárky pripravili pre deti chutnú mliečnu desiatu.


Mliečko, mliečko, to je veda,
bez neho sa vyrásť nedá.
Bez neho vraj budem malý,
nebudem mať žiadne svaly.


Teraz to už dobre viem,
hneď si mlieko nalejem.
Ponúknem ho všetkým vám,
veľa zdravia zaželám.

Z.K.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS