K R O N I K AMedovníky


Žiacky parlament, pred Vianocami zhotovil výstavu vianočných medovníkov, ktoré upiekli a vyzdobili žiaci jednotlivých tried doma aj za pomoci svojich rodičov a starých rodičov.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS