K R O N I K AMASKOT našej triedy


Dvanásť tried sa zapojilo do súťaže „Maskot našej triedy“, ktorú organizoval Žiacky parlament pri našej škole.
Maskoty sú zhotovené z rôznych materiálov, rôznou technikou. V tejto aktivite žiaci ukázali svoju nápaditosť, kreativitu, zručnosť .

Členovi a ŽP rozhodli, že na 1. mieste sú tri triedy:
5.C – spolužiak
5.B – futbalista
5.A – sova

Žiacky parlament ďakuje všetkým triedam, ktoré dokázali vymyslieť a vytvoriť svojich maskotov.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS