K R O N I K ALiečivé rastlinky


V mesiaci jún si žiaci 3.-4. ročníkov naplánovali vychádzky do prírody. V rámci hodín PDA, ale aj v záujmových útvaroch a ŠvP spoznávali liečivé bylinky. Na pomoc si zobrali aj atlas liečivých rastlín. Deti sa dozvedeli nielen kedy a kde bylinky zbierať, ale aj ktoré časti rastlinky sú liečivé, a na čo sa používajú. Žiaci tiež doniesli do školy bylinky dopestované doma v kvetináči, či v záhrade. Niektorí si dokonca založili jednoduchý herbár.


Len si, Janko, natrhaj!
Bude zo mňa dobrý čaj.
Nech sa nikto neprieči -
čaj hrdielka vylieči.

Z.K.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS
Highslide JS