K R O N I K ANávšteva knižnice


Dňa 14.12. 2015 navštívili žiaci 3.C triedy Krajskú knižnicu Ľ. Štúra vo Zvolene. Privítala ich pani knihovníčka, ktorá ich voviedla do tajomstiev knižnice i detskej literatúry. Previedla ich všetkými oddeleniami knižnice, labyrintami políc s knihami, nahliadli do študovne. V rozprávkovej miestnosti už na nich netrpezlivo čakali traja študenti gymnázia, ktorí si pre ne pripravili pestrý program. Dospelí však mali vstup zakázaný. Čo sa dialo za dverami, nám prezradili samotné deti...
...prišli sme do rozprávkovej miestnosti a tam na nás čakali traja študenti - animátori. Chlapec sa volal Ivo, dievčatá Linda a Anet. Na začiatku nás rozdelili do skupín. Skupiny, my sme hľadali čísla, na ktorých boli napísané vety a z nich sme skladali ponaučenia...

Vaneska Veselá


...na papier sme napísali vianočné tradície a priania. Poskladali sme z neho lietadielko a pustili. Každý si zobral lietadielko niekoho iného a prečítal prianie...

Miško Gonda


...bolo nám tam veselo, lebo Anetka bola Ježiško, my sme boli traja králi a hovorili sme jej, čo si prajeme pod stromček... Potom bol Ivo kráľ a my sme boli pytači...

Paľko Šupina

...a nakoniec sme si zaspievali Tichú noc.Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS