K R O N I K AKniha o našej triede


Do súťaže, ktorú vyhlásil Žiacky parlament, pri našej škole, sa zapojilo 9 tried (4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.C, 7.C, 8.B, 8.C).

Dokázali napísať o svojej triede rôzne zaujímavosti, svoje zážitky. Stretávali sa, komunikovali medzi sebou, a tým obrusovali a upevňovali svoje vzťahy. „Knihy“ aj ilustrovali kresbami, oživili fotografiami. Nakoniec vydali svoje kolektívne dielo.

Porota v zložení odborníkov a členov ŽP určila poradie na prvých troch miestach:

1. miesto: 8.C trieda
2. miesto: 6.A trieda
3. miesto: 4.C trieda

Členovia ŽP ďakujú všetkým triedam, ktoré sa do súťaže zapojili a dokázali sa zamyslieť nad svojím kolektívom, našli si čas, a určite nie krátky, dokázali sa dohodnúť, čo napísať, ako to napísať, prečo to napísať, a nakoniec ako ilustrovať knihu o svojej triede.

Patrí vám všetkým náš obdiv za kreativitu a nápaditosť.
Knihy si všetci môžu prelistovať v školskej knižnici.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS