K R O N I K ABeseda o bezpečnom internete


Naša školská psychologička Zuzana Mareková sa na hodinách informatiky stretla s našimi štvrtákmi a diskutovala s nimi o nástrahách internetu. Deti ju milo prekvapili a živo sa zapájali do debaty. Na záver si zhrnuli pravidlá ako s internetom správne a hlavne bezpečne pracovať.

ik


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS