K R O N I K AHVIEZDOSLAVOV KUBÍN


PREDNES POÉZIE, PRÓZY
školské kolo
22. 3. 2016

Žiaci našej školy sa každý rok zapájajú do Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v prednese poézie a prózy. Do školského kola postupujú najlepší recitátori. Tento rok bol najväčším počtom žiakov zastúpený 5. a 6. ročník. Porota ocenila nielen dobrý prednes, ale aj výborný výber ukážok, najmä v prednese prózy.

II. kategória 5. - 6. ročník
POÉZIA
1. Peter Kováčik 6.A
2. Ľuboš Piecka 5.B
3. Sára Kuzminová 6.B
    Michaela Chabadová 5.A

PRÓZA
1. Sára Podhradská 5.C
2. Šimon Kollár 5.B
3. Alexandra Vranová 6.A

III. kategória 7. – 9. ročník
POÉZIA , PRÓZA – pre nezáujem žiakov sa nekonala

Blahoželáme a víťazom z 2. kategórie prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2016.

Úspech v súťaži

Našu školu navštevuje veľa šikovných žiakov, ktorí robia česť svojim rodičom aj našej škole. Jedným z nich je Peťko Kováčik zo 6.A triedy. Našu školu reprezentoval na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Vo svojej kategórii sa umiestnil na krásnom 3.mieste s básňou Milana Rúfusa Vlkove čižmy. 13.apríla si zmeria sily s ďalšími súťažiacimi v regionálnom kole tejto súťaže.
Peťovi gratulujeme a držíme palce !

Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS