K R O N I K ASpráva o projekte FIG – PENIAZE v VI.B triede


Žiaci VI.B triede na hodinách matematiky počas apríla 2016 spolu s p. uč. Mgr. Švoňavcovou uskutočnili projekt finančnej gramotnosti na tému PENIAZE. Na vyučovacích hodinách spracovali pomocou IKT témy – napr. vznik a funkcie peňazí, ako získať peniaze, bezpečnosť platidiel, euro, iné európske meny a pod. Pracovali v skupinách a 11.5.2016 mali 3 hodinový prezentačný deň, na ktorom jednotlivé skupiny oboznámili žiakov triedy so svojimi prácami a v krátkom teste svoj výkon prekontrolovali. Žiaci boli aktívni, samostatní, preukázali zaujímavou formou zvládnutie témy PENIAZE a veríme, že získané informácie a zručnosti im budú aj na úžitok.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS