K R O N I K AEURÓPA V ŠKOLE


 

Motto 63. ročníka medzinárodného projektu/súťaže „EURÓPA V ŠKOLE“

v školskom roku 2015/2016 znie:

„ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI“

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže a naši nadaní žiaci vytvorili nádherné výtvarné práce, ktoré porota ja ocenila. A to tak, že sme získali 4 prvé miesta. Talent, nápad, vytrvalosť a ochota pracovať, priniesla svoje ovocie. Sme hrdí na našich žiakov!

    Máme však aj vynikajúcich pisateľov, ktorí dokonale ovládajú slovenský a anglický jazyk, štylistiku a pravopis -  budúcich tvorcov slovenských  a anglických kníh.

Umelecká časť ZŠ, OG, CVČ – jednotlivci:


II. kategória – „Som, kto som“:

1.miesto: Zoe Tóthová, ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen 960 01

III. kategória – „Pozdvihla som svoj hlas“

1.miesto: Simona Oláhová, ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen 960 01

III. kategória – „Mier, to je umenie“

1.miesto: Kristína Kračúnová, ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen 960 01


Umelecká časť ZŠ – kolektívy:

III. kategória – „Pozdvihla som svoj hlas“

1.miesto: Veronika Gurková Janka Fafuliaková, ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen 960 01


Písomná časť ZŠ – v materinskom jazyku:

II. kategória – „Som, kto som“

3.miesto: Michal Gondáš, ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen 960 01

 

III. kategória – „Kyberšikana – len neškodný žast?“

1.miesto: Tereza Ferenčuková, ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen 960 01

 

Písomná časť ZŠ – v cudzom jazyku:

III. kategória – „Mier, to je umenie“:

2.miesto: Tereza Ferenčuková, ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen 960 01

 

Víťazné práce okresného kola medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE  boli za okres Zvolen odoslané  do Bratislavy do celoslovenského kola.

Oceňovanie víťazov OK EvŠ sa bude konať v mesiaci JÚN 2016.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS